GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Rumburští gymnazisté získali Cenu vévody z Edinburghu

Cílem DofE, jak nazýváme Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu v České republice, je připravit mladé lidi na budoucí život i budoucí profesní dráhu, přivést je k tomu, aby se o sebe uměli postarat, poradili si v dnešním světě, byli samostatní, odvážní, vytrvalí, houževnatí, kreativní, ale i odpovědní vůči sobě samým, vůči ostatním lidem, naší společnosti a jejím hodnotám. Tedy jde o posílení osobnostních kompetencí mladých, po kterých se v současné době ve vzdělávání tolik volá. DofE založil před téměř 60 lety princ Philip, vévoda z Edinburghu společně s Kurtem Hahnem, německým pedagogem, propagátorem zážitkové pedagogiky. Dnes existuje projekt ve 140 zemích. Tato mezinárodní cena je zaštítěna britskou královskou rodinou a v České republice působí již přes 20 let.

Účastníci si sami za pomoci svého vedoucího určují, v čem se chtějí zlepšit, čeho chtějí dosáhnout, komu nebo kde pomoci a jaká bude obtížnost jejich cílů. Věnují se zároveň rozvoji svého talentu, sportovní aktivitě, dobrovolnictví a vyráží se svými spolužáky na dobrodružnou expedici, tedy v rámci čtyři aktivit posilují svého ducha i tělo. Taková moderní calocaghatia. Program je rozdělen na bronzovou, stříbrnou nebo zlatou úroveň podle náročnosti stanovených cílů. Na závěr získávají všichni účastníci certifikát s mezinárodní platností, který je na mnoha zahraničních univerzitách a u mnoha zaměstnavatelů vnímán jako známka vysoké kvality kandidáta.

Prestižní mezinárodní ocenění zamířilo i na Gymnázium Rumburk. 25. ledna 2016 jsme totiž vyrazili z Rumburka s dalšími šesti studenty a učitelským doprovodem do Prahy na Slavnostní předávání bronzových a stříbrných medailí Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, které se konalo na Národní třídě v prostorách bývalého biografu Galerie Louvre.

I přesto, že se předávání účastnilo více než 100 lidí, panovala v galerii přátelská atmosféra. Na samotném předávání nechyběl ředitel Dofe, pan Tomáš Vokáč, který spolu s dalšími osobnostmi jako např. s dcerou lady Abrahams (která se podílela na založení DofE v ČR), paní Helen Felix, nebo se členy skotské profesionální dudácké skupiny The Rebel Pipers ceny předával. Účastníci dostali certifikát a symbolický odznak, podle toho, jakou úroveň programu si zvolili.

Rumburské gymnázium se tohoto předávání účastnilo poprvé. Každý z účastníků si zvolil oblast, v níž se chtěl realizovat – naučit se něco nového, zdokonalit se v určité činnost, pomáhat jiným lidem… Mezi oceněnými byly Nikola Gottlieberová, která v rámci Ceny pomáhala postiženým lidem v Agentuře Pondělí, naučila se šplhat a sestavila svůj rodinný rodokmen, Kristýna Zahejská, která se zdokonalila v němčině, horolezectví a neziskově hrála na flétnu na kulturních akcích, další pomocnice v Agentuře Pondělí – Hana Bílá, která se učila sebeobranu a hru na kytaru a Eliška Krištofová, jež pomáhala v psím útulku, zlepšovala se v němčině a běhu na 1 km a která se s ostatními výše uvedenými účastnila expedice do Jizerských hor. Za druhý tým, který absolvoval expedici v Krušných horách, získali cenu Ondřej Koštejn, který působil jako trenér florbalu a cyklistiky pro děti, zlepšil si němčinu a vyzkoušel si moderní pětiboj, Pham Thi My Hanh, která se věnovala malování akvarelu a spolu se mnou, Karolínou Veselou, hrála florbal a pomáhala v Agentuře Pondělí. Já jsem k výše jmenovanému přidala ještě hru na klavír.

Účastníci DofE na gymnáziu jsou samozřejmě stále aktivní a jejich počty se pomalu rozrůstají především díky učitelům – DofE instruktorům – Marku Winterovi, Stanislavu Hockovi, Janě Pokorné a Lence Nedvídkové, kterým tímto velmi děkujeme za jejich podporu a jejich volný čas, který nám věnují.

Karolína Veselá+ájé

Podobné příspěvky: