GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Pozlacená snaha – kde je vůle, tam je cesta

Nadešla zlatá ceremonie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DOFE). Pro mě to znamenalo konec tříletého aktivního plnění. S Dofe jsem začal v kvartě, kdy jsem odstartoval bronzovou úroveň. Dále jsem vydržel plnit i stříbrnou a na závěr jsem dokončil nejtěžší zlatou úroveň a stal jsem se tak druhým držitelem všech tří úrovní a desátým zlatým absolventem na našem Gymnáziu.

Hned při příjezdu do Prahy na mě padla velká vlna nostalgie a také to, že se jedná o poslední ceremonii, na které budu jako účastník. Ihned při příchodu do Lichtenštejnského paláce jsem se zdravil se známými lidmi. Dokonce zde byli plnitelé, se kterými jsem se viděl na všech předešlých ceremoniích. To v nás vyvolalo další emoce, jelikož jsme stáli všichni společně vedle sebe a za námi byly všechny ty roky tvrdé dřiny. Dokonce jsme osobně prohodili pár slov s panem Tomášem Vokáčem, který je výkonným ředitelem celého programu v České republice.

Předávání certifikátu a medaile proběhlo v nádherném slavnostním sále. Kromě samotného předávání jsme si poslechli zážitky ostatních účastníků a lichotky od patronů DofE. Po skončení jsme si vyměňovali dojmy a postupně jsme opouštěli nádherné prostory paláce.

Rozhodně však pro mě program touto ceremonií neskončil. Tak v prvé řadě jsem ještě napsal tento článek. Dále se chci dostat do DofE klubu a také se stát hodnotitelem dobrodružných expedic. Avšak nejdůležitější je, že po předání certifikátu a medaile, dále vytrváme v provozování našich aktivit a v dosahování dalších cílů.

Miroslav Veselý,  7. A,  DofE absolvent

Podobné příspěvky:

Šťastná osmnáctka

V prosinci se naši studenti, kteří se zapojili do programu DofE, vydali do Prahy na předávání bronzových a stříbrných odznaků. Tentokrát vyrazila z Rumburku početná skupina čítající

Více informací »