GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Je libo Erasmus+?

Již před nějakou dobou se naší škole podařilo domluvit zapojení do nové spolupráce v rámci projektu Erasmus+, tentokrát na téma Cicerones in Europe. Nastal tedy čas vyjet na úvodní koordinační schůzku projektu, do kterého jsou kromě naší školy zapojeny též školy ze španělské Zaragozy, francouzského Fosses a italského Vasto.

Na tuto schůzku, která se odehrávala v Zaragoze, jsme vyrazili ve třech lidech Marek Winter, Jaromír Rauch a také moje maličkost. Jelikož cesta do Španělska je poměrně dlouhá, tak nám cestování vlakem do Prahy, letadlem do Barcelony a poté opět vlakem do Zaragozy zabralo celé úterý 13. listopadu.

Samotné domlouvání projektu začalo až ve středu. Nejprve jsme se samozřejmě seznámili s našimi kolegy a kolegyněmi ze zmíněných škol. Následně nám byl vysvětlen systém vzdělávání ve Španělsku a také ukázána škola. Po úvodních formalitách následovala tedy od středy do pátku samotná práce na projektu, kdy jsme domlouvali například náplň jednotlivých mobilit, jejich termíny atp. Pořadí mobilit přitom bylo stanoveno tím způsobem, že první se odehraje v březnu 2019 ve Francii a následně budeme hostiteli my v květnu 2019. Zbylé dvě mobility se uskuteční v následujícím školním roce. První z nich bude v říjnu 2019 v italské škole a zakončení projektu se odehraje v březnu 2020 ve Španělsku.

Toto setkání, ale ovšem nebylo naplněno pouze prací. Španělé se totiž ukázali jako výborní hostitelé. Zařídili nám například prohlídku města, které má své počátky v době starověké Římské říše. Také jsme chodili na společné obědy a večeře, kde byl prostor si sdělit navzájem spoustu zajímavých informací jak o jednotlivých školách, tak i o jejich zástupcích se kterými jsme mohli mluvit. Díky těmto akcím se ostatně dá říci, že se z nás ve velmi krátké době stali celkem dobří přátelé.

Po skončení veškerého schůzování a popřání si brzké shledané jsme se opět vydali na cestu, tentokrát dvoudenní. V sobotu jsme přesunuli vlakem zpět do Barcelony, kterou jsme si velmi svižnou chůzí stačili alespoň z části prohlídnout, s tím, že jsme naše putování Španělskem zakončili v terminálu místního letiště, kde nás čekal velmi krátký spánek a následný nedělní ranní odlet zpět do České republiky. Unavení, ale spokojení s průběhem naší cesty do Španělska a zpět, jsme dorazili v pořádku domů a už nyní se těšíme, až budeme moci uvítat studenty a učitele ze spolupracujících škol u nás v Rumburku.

Mgr. Marek Simandl

Podobné příspěvky: